Qui ha recollit el vent amb la mà?    reseguint la segona part del llibre dels proverbis

Acompanya: Conxa Adell i Cardellach, monja benedictina

DATES   dilluns 26 al dissabte 31 d’agost de 2019
INICI dia 26, a les 10      FINAL dia 31, després de dinar
LLOC: monestir de Sant Pere de les Puel·les
Anglí, 55 – Barcelona   HOSTATGERIA   Dolors Monserdà, 31

INSCRIPCIÓ  conxadell@gmail.com   o al telèfon 682 705 003
PREU  315 €:  matrícula 75 €, allotjament 240 €
PAGAMENT  la matrícula es pagarà  després que es confirmi la inscripció