Laudes, vespres i celebracions del tridu pasqual

 

 

Benvolguts,

La situació actual no permet que pugueu compartir amb nosaltres les celebracions d’aquesta Setmana Santa.

Algunes persones ens han demanat la possibilitat de poder-ho gravar per unir-vos a les nostres pregàries.

Hem creat el canal Benetes Sant Pere de les Puel·les,

Hi anirem penjant vídeos de les pregàries de laudes, vespres i celebracions del tridu pasqual.

La qualitat no és gaire bona, però és el que us podem oferir.

Us desitgem una bona Setmana Santa.

Atentament