Iniciació a la lletra gòtica – Nivell 0   amb la gna. Conxa Adell

DATA: dissabte, 24 de novembre de 2018

HORARI: de 9.45 del matí a 6 de la tarda

LLOC: monestir de Sant Pere de les Puel·les, Anglí, 55 – Barcelona

HOSTATGERIA: Dolors Monserdà, 31

INSCRIPCIÓ: conxadell@gmail.com o al telèfon 682 705 003

NOTA: places limitades

PREU: matrícula 58 €,   dinar 12 €

Cartell: [click]