Dissabte 27 de juny a les 6 de la tarda                  Divendres 3 de juliol a les 8 del vespre

Danses de Pau Universal                                                         Concert de Jazz clàssic

Els cercles de danses de pau universal es basen en el       Oriol Romaní, clarinet i Albert Romaní, guitarra

cant de frases sagrades de diverses tradicions de

saviesa. Són meditació en moviment.

Cos i esperit. Envers l’u.
Guiarà: David Gallardo