Vols fer-te soci/a del Monestir de Sant Pere?

FULL D’INSCRIPCIÓ

Marca els quadres que vulguis

ES80 3025 0005 8514 3329 7060

A nom de Benedictines Monestir de Sant Pere


* Podràs deduir un percentatge del teu donatiu en la declaració del IRPF. Per a fer-ho, necessitem el teu DNI. **Podràs cancel·lar aquest compromís quan ho vulguis, enviant un correu a amicspuelles@gmail.com

“D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals recollides en aquest formulari s’incorporaran al fitxer Amigues i Amics, el responsable del qual és El Monestir de Sant Pere de les Puel·les. Les vostres dades es tractaran amb l’única finalitat de gestionar el grup d’amics. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a Associació d’Amigues i Amics del Monestir de Sant Pere de les Puel·les, amb domicili a carrer Anglí 55– 08017 – Barcelona o bé per correu electrònic a l’adreça amicspuelles@gmail.com”